Başarı Okulları Değerlerimiz
Başarı Okulları Logo

Değerlerimiz

Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olmak,

Özverili, çalıkan, açık, etik, donanımlı, çözüm odaklı, gelişime açık ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,

Olumlu kurum iklimi yaratmak,

Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,

Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,

Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,

Ana dilimizin yanı sıra İngilizce'yi de etkin bir biçimde öğrenmek,

Velilerimizle çocuklarımızın gelişimi için iletişim ve işbirliği içinde olmak,

"Başarılı Olma" kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak.