Başarı Okulları Stratejik Planımız BSP
Başarı Okulları Logo

Stratejik Planımız (BSP)

Başarı Okulları olarak amacımız; kalite ve verimliliği artırmak, eğitimde iyi örnekler oluşturmak, hızla ilerleyen teknolojiyi yakından izlemek, özgün çalışmalar ortaya koyabilmektir.

Bu hedefler doğrultusunda okulumuzda stratejik plan çalışmaları yapılmaktadır. Hazırladığımız stratejik planla çalışmalarımızın mükemmelleştirilmesi, değişikliklerin bir plan çerçevesinde ve ölçüm sonuçlarına dayandırılarak yapılması, tüm paydaşlarımızın yönetimin bir parçası haline getirilmesi sağlanmaktadır.

Başarı Okullarındaki stratejik planlama süreci kurumumuzun vizyonu, misyonu, temel değerleri, amaçları ve hedefleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Stratejide çıkmaza giren bir harekatı hiçbir taktik Başarı ve Zafere ulaştıramaz!